เงื่อนไขการเข้า การตรวจคัดกรองโควิด-19... 

เตรียมการเดินทางครั้งต่อไปของท่าน และพบกับมาตรการด้านสุขภาพของเราซึ่งรวมไว้ภายใต้เครื่องหมาย Air France Protect 

ความมุ่งมั่นในการป้องกันของแอร์ฟรานซ์

รับประโยชน์จากบัตรโดยสารแบบยืดหยุ่น 100%

ความมุ่งมั่นด้านสุขภาพของเรา

สุขภาพและความปลอดภัยของท่านคือความห่วงใยอันดับแรกของเรา