• เงื่อนไขการเข้า การตรวจคัดกรองโควิด-19... 

    เตรียมการเดินทางครั้งต่อไปของท่าน และพบกับมาตรการด้านสุขภาพของเราซึ่งรวมไว้ภายใต้เครื่องหมาย Air France Protect 

  • ความมุ่งมั่นในการป้องกันของแอร์ฟรานซ์

    รับประโยชน์จากบัตรโดยสารแบบยืดหยุ่น 100%

  • ความมุ่งมั่นด้านสุขภาพของเรา

    สุขภาพและความปลอดภัยของท่านคือความห่วงใยอันดับแรกของเรา